Λειαντήρες

Λειαντήρες

  1. SKIL 7261 AA Πολυτριβείο
    • 160 W
    • «Clic» και 3 προσαρτήματα
    • Δοχείο σκόνης και προσαρμογέας απορροφητήρα