Έκκεντρα τριβεία

Έκκεντρα τριβεία

 1. SKIL 7471 AA Έκκεντρο τριβείο
  • 300 W
  • Προεπιλογή μεταβλητής ταχύτητας
  • Δοχείο σκόνης «X-Flow» και προσαρμογέας απορροφητήρα
 2. SKIL 7455 AA Έκκεντρο τριβείο
  • 430 W
  • Μεταβλητή ταχύτητα
  • Δοχείο σκόνης
 3. SKIL 7420 AA Έκκεντρο τριβείο
  • 280 W
  • Σχεδιασμός λαβής παλάμης
  • Σάκος σκόνης