Κάθετες φρέζες (ρούτερ)

Κάθετες φρέζες (ρούτερ)

  1. SKIL 1860 AA Κάθετη φρέζα (ρούτερ)
    • 1.400 W
    • Διαδρομή βύθισης 55 mm
    • Ακριβής ρύθμιση του βάθους