Καρφωτικά

Καρφωτικά

 1. SKIL 8200 AC Καρφωτικό
  • Συνδετήρες και καρφιά μέχρι και 16 mm
  • Έλεγχος κρούσης
  • Καλώδιο 6 μέτρα
 2. SKIL 8200 AA Καρφωτικό
  • Συνδετήρες και καρφιά μέχρι και 16 mm
  • Έλεγχος κρούσης
  • Καλώδιο 6 μέτρα