Φακοί εργασίας

Φακοί εργασίας

  1. SKIL 3155 CA Λυχνία φωτοδιόδου (LED) μπαταρίας
    • «20V Max Energy Platform»
    • Μεγ. 360 lm
    • 2 ρυθμίσεις φωτεινότητας