Σέγες μπαταρίας

  1. SKIL 3420 CA Σέγα μπαταρίας
    • «20V Max Energy Platform»
    • Επιλογέας υλικού
    • Μεταβλητή ταχύτητα