Πολυεργαλεία μπαταρίας

  1. SKIL 3620 CA Πολυεργαλείο μπαταρίας
    • «20V Max Energy Platform»
    • Γωνία ταλάντωσης 3,6° αριστερά-δεξιά
    • Απαλό ξεκίνημα