Έκκεντρα τριβεία μπαταρίας

  1. SKIL 3745 CA Έκκεντρο τριβείο μπαταρίας
    • «20V Max Energy Platform»
    • Προεπιλογή μεταβλητής ταχύτητας
    • Σάκος σκόνης και προσαρμογέας απορροφητήρα