Αεροσυμπιεστές μπαταρίας

  1. SKIL 3153 CA Αεροσυμπιεστής μπαταρίας
    • «20V Max Energy Platform»
    • Υψηλή πίεση και μεγάλος όγκος
    • 11 bar και 800 λίτρα/λεπτό όγκος φουσκώματος