Έκκεντρο τριβείο

  1. Πότε να χρησιμοποιείτε εναλλασσόμενη ταχύτητα στο τριβείο

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα λείανσης. Μια υψηλότερη ταχύτητα δεν είναι στην πράξη πάντα καλύτερη. Για παράδειγμα, η λείανση αντικειμένων που θεωρούνται αντίκες χρειάζεται περισσότερη προσοχή, γι' αυτό πρέπει να επιλέγονται χαμηλότερες ταχύτητες. Επομένως, θα πρέπει να σκέφτεστε τη βέλτιστη ταχύτητα λείανσης για κάθε συγκεκριμένη εργασία.