Δισκοπρίονο

 1. Πώς να πετύχετε τη βέλτιστη απόδοση πριονίσματος

  Συνιστούμε να λαμβάνετε υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για να διασφαλίζετε βέλτιστα αποτελέσματα από τη χρήση του δισκοπρίονου που διαθέτετε:

  • Να τοποθετείτε την καλύτερη πλευρά του αντικειμένου εργασίας προς τα κάτω, για να ελαχιστοποιείτε τη δημιουργία ακίδων.
  • Να σημαδεύετε τη γραμμή κοπής επάνω στο αντικείμενο της εργασίας.
  • Να χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρές λάμες κατάλληλου τύπου και μην ξεχνάτε: όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των δοντιών, τόσο λεπτότερο το αποτέλεσμα.
  • Να ρυθμίζετε το βάθος κοπής έτσι ώστε να διασφαλίζετε ότι η λάμα δεν προεξέχει περισσότερο από 3 mm κάτω από το αντικείμενο της εργασίας.
  • Να επιλέγετε την κατάλληλη λοξοτομή, αν χρειάζεται.
  • Να ελέγχετε τις ρυθμίσεις σε ένα άχρηστο κομμάτι υλικού.
  • Να βεβαιώνεστε ότι το πριόνι λειτουργεί στην μέγιστη ταχύτητα πριν τοποθετήσετε το εργαλείο στο αντικείμενο της εργασίας (το προστατευτικό κάλυμμα θα ανοίξει αυτόματα).
  • Η άσκηση υπερβολικής πίεσης προς τα εμπρός θα μειώσει την ταχύτητα της λάμας, καθυστερώντας την εργασία σας.
  • Να χρησιμοποιείτε έναν παράλληλο οδηγό για κοπή ακριβείας κατά μήκος του άκρου ενός αντικειμένου εργασίας.
  • Μην σηκώνετε το δισκοπρίονο από το αντικείμενο της εργασίας έως ότου η λάμα έχει ακινητοποιηθεί πλήρως.