Τριβείο δέλτα

  1. Πώς να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα λείανσης

    Η ποιότητα του αποτελέσματος της λείανσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να αντικαθιστάτε εγκαίρως τα φθαρμένα λειαντικά φύλλα. Και μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το ίδιο λειαντικό φύλλο για ξύλο και μέταλλο. Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το μέγεθος των κόκκων του λειαντικού φύλλου.
  2. Ενεργοποιήστε το τριβείο δέλτα πριν έρθει σε επαφή η λειαντική βάση με το αντικείμενο της εργασίας σας. Κατευθύνετε το εργαλείο κατά μήκος της επιφάνειας εργασίας παράλληλα προς αυτήν, αντί να το τοποθετήσετε σε γωνία, για να αποφύγετε την δημιουργία άσχημων σημαδιών. Αυτό εξασφαλίζει επιπλέον ότι διανέμετε την πίεση σε όλο το άκρο σχήματος δέλτα και εμποδίζετε τη γρηγορότερη φθορά του άκρου.
  3. Τα περισσότερα τριβεία δέλτα συνοδεύονται από ένα περιστρεφόμενο πέλμα. Τοποθετήστε τη βάση με το άκρο στραμμένο προς τα εμπρός όταν λειαίνετε γωνίες και ακμές. Αν πρέπει να κάνετε μια συνεχή κίνηση λείανσης πάνω από μια επίπεδη επιφάνεια, είναι πιο βολικό να εργαστείτε με την επίπεδη πλευρά της βάσης προς τα εμπρός. Συμβουλή: Εάν η άκρη του στρώματος από αφρώδες υλικό του περιστρεφόμενου πέλματος έχει φθαρεί ή έχει υποστεί ζημιά, μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του μέχρι και δύο φορές περιστρέφοντας το πέλμα κατά 120°. Το ίδιο ισχύει και για το λειαντικό φύλλο.
  4. Είναι επίσης σημαντικό να μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά τη λείανση. Αν πιέζετε το τριβείο με μεγάλη δύναμη, τα αποτελέσματα δεν θα είναι εξίσου καλά, το τριβείο θα φθαρεί γρηγορότερα και εσείς θα κουραστείτε χωρίς λόγο.
  5. Επιπλέον, σε ορισμένα τριβεία δέλτα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Αυτό βοηθά πραγματικά να επιτυγχάνετε καλά αποτελέσματα σε διάφορα υλικά. Μπορείτε να δοκιμάσετε την ταχύτητα του εργαλείου σε ένα κομμάτι υλικού που δεν χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε, για να καθορίσετε τη σωστή ταχύτητα για την εργασία σας.