Δράπανα

  1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πνευματικού πιστολέτου και ενός κρουστικού δράπανου SDS;