Τροχοί

  1. Η αλλαγή ενός δίσκου τροχού μπορεί να είναι δύσκολη

  2. Για να αλλάξετε το δίσκο στο γωνιακό τροχό, κρατήστε πατημένο το κουμπί του κλειδιού άξονα για να κλειδωθεί ο άξονας. Αυτό αφήνει μόνο το ένα χέρι ελεύθερο για να αλλάξει το δίσκο με κλειδί, ενώ ταυτόχρονα κρατάει το εργαλείο.