Ανταλλακτικά

Χρειάζεστε ένα ανταλλακτικό για το ηλεκτρικό σας εργαλείο SKIL;

Το Σύστημα Υπηρεσίας Πληροφοριών σας δείχνει κάθε εξάρτημα του εργαλείου σας SKIL με τους αντίστοιχους αριθμούς ανταλλακτικών. Αν εκτυπώσετε αυτές τις πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να αγοράσετε ή να παραγγείλετε το εξάρτημα που χρειάζεστε απο το μεταπωλητή της SKIL.

Ανταλλακτικά Ελληνικά

Μπορείτε να αγοράσετε ή να παραγγείλετε εξαρτήματα και παρελκόμενα από το μεταπωλητή όπου αγοράσατε το ηλεκτρικό σας εργαλείο SKIL. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε συγκεκριμένα εξαρτήματα και παρελκόμενα από ανεξάρτητα καταστήματα στο διαδίκτυο.

Σημείωση: Επισκευές κάτω από εγγύηση μπορούν να εκτελεστούν μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών SKIL. Για έναν κατάλογο αυτών των κέντρων επισκευής, δείτε στα Διευθύνσεις σέρβις.